Meldpunt

Collega’s en zorgondernemers,

Stichting Zorgrecht heeft een bodemprocedure tegen Zilveren Kruis Achmea in voorbereiding. Hiervoor is veel achtergrondinformatie nodig en ook informatie uit de dagelijkse praktijk.

Machtiging en Indicatie
Momenteel ontstaan er veel problemen rond het aanvragen van de machtiging en het opstellen van de indicatie. ZK gaat vaak voorbij aan de beroepsdeskundigheid van de indiceerder, terwijl deze een eigen bevoegdheid heeft. Indicaties worden verworpen of naar beneden bijgesteld. Het is slikken of stikken. De patiënt is de dupe en de zorgverlener krijgt niet het geld waar hij recht op heeft.

Zorgrecht wil graag dit soort misstanden horen uit de praktijk.
Vul daarvoor ons online formulier in. Als er meldingen tussen zitten die we zouden kunnen gebruiken als voorbeeld, nemen we contact met je op.

Je kan je praktijkervaring rond de indicatie en de machtiging kwijt, want ook die wordt niet altijd verleend waarbij onterechte of onduidelijke argumenten worden opgevoerd.

Als jullie massaal jullie ervaringen delen zal het sneller lukken om te laten zien, dat zorgverzekeraar een masker op heeft en dat de patiënt hen geen zier kan schelen.

Alvast bedankt,

Team